درباره ما

شرکت صنعتی پکسان در سال ۲۰۰۸ در منطقه صنعتی استانبول با هدف ماشین برای صنایع کارتن و ورق کارتن تاسیس شد.