محصولات

ماشین آلات تولید ورق کارتن

  • رول استند
  • پیش گرمکن
  • سینگل فیسر
  • وکیوم عرض مقوا و پل
  • گلو ماشین
  • خشک کن
  • برش و خط زن
  • کات آف
  • جمع کن